מבנה ה-NR5A2 הקשור לנוקליאוזום חושף את מנגנון הפיוניר על ידי תחרות על עמוד הקטן של ה-DNA במתחרה

מבנה ה-NR5A2 הקשור לנוקליאוזום חושף את מנגנון הפיוניר על ידי תחרות על עמוד הקטן של ה-DNA במתחרה

מחקר חדש חושף את מנגנון הפעילות של פיאוניר פקטור NR5A2 באמצעות תחרות על הקרווט הקטן ב-DNA. הגישה הייחודית שלו לאורך השרשרת הגנטית שוב פותחת דלת להבנת מחלוקת תהליכי התגברות רגולציה.