הודעה על העיבוד הפגומה של DHEA-S משמעותה עבור גילם של הטבעונים

הודעה על העיבוד הפגומה של DHEA-S משמעותה עבור גילם של הטבעונים

טיפול משולב בהפסקת התפקוד התאי של DHEA-S יכול להיות מפתח בטיפול בזיקנת הגלנדה הקליפית. המחקר מעלה קשר בין התפקוד התאי של DHEA-S לתהליכי זיקנת הגלנדה.

איבולוציה של רמת קרמי Rab14-חיוביים בנקודות מגע גולגי-אנדוזומיות על ידי המורכב RhoBTB3-SHIP164-Vps26B

איבולוציה של רמת קרמי Rab14-חיוביים בנקודות מגע גולגי-אנדוזומיות על ידי המורכב RhoBTB3-SHIP164-Vps26B

המחקר החדש בנושא "ביוגנזה של גרעינים חיוביים ל-RAB14 במקרוציסטים בין הגולגית לאבר-סומת באמצעות המורכב RhoBTB3–SHIP164–Vps26B" חושף את המערכת המורכבת של הביולוגיה של תהלים הנראים כזכרונות פיבולוגיים.