איבולוציה של רמת קרמי Rab14-חיוביים בנקודות מגע גולגי-אנדוזומיות על ידי המורכב RhoBTB3-SHIP164-Vps26B

איבולוציה של רמת קרמי Rab14-חיוביים בנקודות מגע גולגי-אנדוזומיות על ידי המורכב RhoBTB3-SHIP164-Vps26B

המחקר החדש בנושא "ביוגנזה של גרעינים חיוביים ל-RAB14 במקרוציסטים בין הגולגית לאבר-סומת באמצעות המורכב RhoBTB3–SHIP164–Vps26B" חושף את המערכת המורכבת של הביולוגיה של תהלים הנראים כזכרונות פיבולוגיים.